14 Aralık 2011 Çarşamba

Key ödemeleri Kasım 2011 dönemi başladı

5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı (KEY) Hak Sahiplerine Ödeme
Yapılmasına Dair Kanun ve 14.08.2007 tarih 26613 Sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine
Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hükümlerine göre ; Konut
Edindirme  Yardimi  ödemelerine  28 . 07 . 2008  tarihinde
başlanılmıştır .  08 .12. 2009 tarih 5939 sayılı Kanun ile
07.01.2010 tarih ve 27455 sayılı Resmi Gazetede yayimlanarak
yürürlüğe giren Yönetmelik gereğince ve 02 Kasım 2011 tarih
28103 mükerrer Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 662
sayılı Kanun  Hükmünde  Kararnameye  göre hak sahiplerine
yapılacak ödemelere 12.12.2011 tarihinde başlanılacaktır.Sosyal
Güvenlik Kurumu'nun (SGK) TC kimlik numarası olmayan ve isim
hatası bulunanlara yönelik çalışmasının devam ettiğini belirten
Tasfiye Halindeki Emlak Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki
Sayın, 90 bin kişinin işleminin hazır hale getirildiğini, yasal
sürecin ardından ödemelerin yapılacağını bildirdi. Emlak Konut
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin hazırladığı
Konut  Edindirme  Yardımı  Hak   Sahipleri  Listesine
http : // www.keyodemeleri.com /  adresinden  ulaşabilecek.
Key Ödemeleri sorguda  yeni listeye de itiraz var . Konut
Edindirme Yardımı KEY ödemeleri için yayımlanan ikinci listede
tahakkuk eden miktarın eksik olduğunu düşünen hak sahipleri
itirazda bulunmaya başladı. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder